Barbora Šedová
architekt
| služby | o mně | reference | kontakt |Co pro Vás mohu udělat? Zpět na přehled služeb


Asistence během stavby

Ať už se rozhodnete stavět svépomocí nebo s dodavatelskou firmou, můžete i nadále využít mých služeb.

V případě svépomocných staveb je to nejčastěji pomoc během vyřizování povolení či konzultace v průběhu stavby, objasnění dílčích částí dokumentace, dokreslení detailů, výpočet spotřeby materiálu či komunikace s jednotlivými řemeslníky a jejich koordinace.

V případě, že preferujete stavební firmu, bude pro Vás podstatná spolupráce při výběru dodavatele, zhotovení výkazu výměr a položkového rozpočtu, oslovení dodavatelů a porovnání jejich nabídek. Dále Vám mohu nabídnout Autorský dozor, kontrolu průběhu stavby v souladu s dokumentací, legislativou a Vaším původním záměrem až do kolaudace.

Asistence během stavby a Autorský dozor

- poskytnutí servisu k projektové dokumentaci po jejím dokončení a po získání povolení

- vysvětlení výkazu výměr a položkového rozpočtu

- zadání poptávky dodavatelům, příprava a zaslání podkladů

- porovnání nabídek jednotlivých dodavatelů

- vysvětlení projektové dokumentace dodavatelům, vysvětlení detailů, návaznoso a koordinace jednotlivých profesí

- vytvoření prováděcích detailů nad rámec dříve nasmlouvané částí dokumentace

- kontrola provádění stavby dle projektové dokumentace

- zápisy a kontrola stavebního deníku

- fotodokumentace stavby

- asistence při kolaudaci

- objednání potřebných certifikací, zkoušek, atestů a asistence při nich

- posouzení, schválení a navrhování změn oproti původnímu projektu

- asistence při výběru materiálů

- asistence při řešení interiéru, výběr zařizovacích předmětů, podlah, barev, dlažeb, atd (samotný návrh interiéru je naceněn samostatně)

- komunikace s investorem, dodavateli a úředníky telefonicky, osobně, emailem


Asistenci během stavby a autorský dozor vykonávám výhradně na mnou navržených stavbách! Stavebním dozorem se samostatně nezabývám.

Autorský dozor není stavební dozor dle ustanovení Stavebního zákona 183/2006 Sb. a nelze jej zaměnit. Stavební dozor nebo stavbyvedoucího je stavebník povinen zajistit ze zákona, pokud staví svépomocí. V případě, kdy je stavba realizována stavebním podnikatelem (stavební firmou), je činnost stavebního dozoru zahrnuta do povinností, které na stavbě zajišťuje stavbyvedoucí.

© Ing.arch. Barbora Šedová      2012-2018