Barbora Šedová
architekt
| služby | o mně | reference | kontakt |Co pro Vás mohu udělat? Zpět na přehled služeb


Inženýrská činnost

Pokud nechcete nebo nemůžete věnovat svůj čas získávání potřebných podkladů, vyjádření, stanovisek a povolení, mohu to na základě Vámi udělené plné moci udělat za Vás.

Inženýrskou činnost však vykonávám výhradně u staveb, ke kterým jsem vyhotovila projektovou dokumentaci.
Samostatnou inženýrskou činností se nezabývám.


Inženýrská činnost pro zajištění potřebných podkladů

Zajisti a zkoordinuji pro Vás subdodavatele potřebných podkladů a dokumentů souvisejících se stavbou, na základě Vámi udělené plné moci

Může se jednat o následující podklady:
- geodetické zameření pozemku
- radonový průzkum
- geologický a hydrogeologický průzkum
- pedologický průzkum
- projekty přípojek, ČOV, projekty dopravních staveb, atd..

Inženýrská činnost pro ohlášení/ povolení stavby

Na základě Vámi udělené plné moci zajistím vše potřebné ke získání potřebných povolení. Vy dostanete do rukou povolení se stavbou bez obíhání úřadů.

Většinou se jedná o tyto úkony:
- vyjádření dotčených orgánů státní správy (jednotlivé odbory městských úřadů, městský architekt, Hasičský záchranný sbor, Policie ČR, Krajská hygienická stanice, Krajská veterinární správa, Báňský úřad, Národní památkový ústav, Povodí, Drážní úřad, Úřad pro civilní letectví, Státní plavení správa, Státní energetická inspekce, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Ministerstvo vnitra, Český telekomunikační úřad, Ministerstvo obrany, Oblastní inspektorát práce, Agentura pro ochranu přírody a krajiny atd... )
- vyjádření správců sítí (vodovod, kanalizace, plyn, ČEZ, CETIN, UPC, EON, technické služby, atd..)
- vyjmutí ze zemědělského půdního fondu, včetně pedologického průzkumu
- souhlasy majitelů dotčených stavebních pozemků
- podám žádost o stavební povolení/ ohlášení stavby na příslušném úřadu
- zaplatím za Vás správní poplatky ve výši dle platného sazebníku Zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

© Ing.arch. Barbora Šedová      2012-2018