Barbora Šedová
architekt
| služby | o mně | reference | kontakt |Co pro Vás mohu udělat? Zpět na přehled služeb


Projektová činnost ve výstavbě

Dokumentace staveb v rozsahu dle platné legislativy (vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb.)

K uvedení Vašeho snu do reality je třeba zhotovit projektovou dokumentaci pro ohlášení nebo povolení stavby, jako podklad pro žádost o schválení stavebním úřadem. Pro přehled o nákladech a pro výběr dodavatele je vhodné mít výkaz výměr a položkový rozpočet stavby. Stavbu je ideální provést až na základě dokumentace v prováděcím detailu.

Projektová činnost ve výstavbě je vždy týmovou prací několika lidí, nejen mou. Proto na vybraných částech dokumentace jako je statika, požární bezpečnost, energetické řešení stavby a technologie spolupracuji s ověřenými místními kolegy.Projektová činnost ve výstavbě

- Zaměření staveb, Pasporty staveb
- Dokumentace pro územní řízení
- Dokumentace pro ohlášení stavby
- Dokumentace pro stavební povolení
- Dokumentace pro provedení stavby
- Dokumentace pro výběr dodavatele
- Dokumentace skutečného provedení stavby


© Ing.arch. Barbora Šedová      2012-2018