Barbora Šedová
architekt
| služby | o mně | reference | kontakt |Co pro Vás mohu udělat? Zpět na přehled služeb


Od záměru po realizaci

Mým cílem je poskytnout Vám podporu během celého procesu výstavby, počínaje prvním krokem konzultace záměru, výběrem pozemku či nemovistosti, přes samotný návrh stavby, vyhotovení potřebné dokumentace, zajištění všech stanovisek a povolení, asistenci při výběru dodavatele po autorský dozor na stavbě.

Architekt by Vám měl v ideálním případě být průvodcem od prvotního záměru až po užívání stavby.

Nejsem jediným dodavatelem projekčních prací, ale jejich koordinátorem. Na veškeré činnosti, které souvisí s mými službami a které vyžadují speciální odbornost, Vám zajistím nebo doporučím specialistu z osvědčeného okruhu mých spolupracovníků.

1. Záměr

Na začátku je Vaše představa, sen, přání a potřeby.
Možná teprve hledáte vhodný pozemek či dům k rekonstrukci, pak Vám mohu nabídnout konzultaci investičního záměru
Pokud již pozemek nebo objekt máte, můžete díky konzultaci ověřit jeho možnosti a cestu, jakou se dále ubírat.

Zjistíme, jaké jsou možnosti pozemku a objektu z hlediska Územního plánu i Stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek a jaké jsou možnosti napojení na inženýrské sítě.

Konzultace je obvykle prvním krokem k objednání dalších projekčních prací, v tom případě je zahrnuta do jejich ceny.
V případě, že další služby nepoptáváte, je konzultace zpoplatněna samostatně.

2. Studie stavby

Studie stavby je první a nedílnou součástí tvorby Vašeho domu. Určuje hmotové, dipoziční a estetické řešení domu, jeho umístění na pozemku, koncept materiálového a technologického řešení, to vše s ohledem na Vaše přání a v neposlední řadě Váš rozpočet.

Na jejím základě je vytvořena projektová dokumentace ve všech dalších fázích.
Objednána je obvykle na základě závazné objednávky či smlouvy o dílo, fakturována ve dvou částech (záloha před započetím doplatek po dokončení)

3. Projekt

Projektovou dokumentaci potřebujete k získání všech patřičným stanovisek a povolení a především jako podklad k samotné stavbě. Je vypracována v rozsahu dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb., v různých fázích dle Vaší volby.
Základním stupněm je projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo žádost o stavební povolení, provedená na základě studie stavby.

Dále je možné vypracovat dokumentaci pro provedení stavby včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu, dokumentaci pro výběr dodavatele, vybrané detaily do podrobného měřítka nebo zdokumentovat skutečné provedení stavby.

Mimo studie stavby je potřeba zajistit i potřebné podklady, průzkumy a související dokumentaci, týkající se například řešení inženýrských sítí, dopravního řešení atd. Oboje pro Vás mohu v rámci inženýrské činnosti na základě udělené plné moci zajistit nebo nasmlouvat u ověřených dodavetelů.

4. Vyřízení potřebných stanovisek a povolení

Pokud nechcete nebo nemůžete věnovat svůj čas získávání potřebných podkladů, vyjádření, stanovisek a povolení, mohu to na základě Vámi udělené plné moci udělat za Vás.

5. Asistence během stavby

Ať už stavíte svépomocí nebo se stavební firmou, můžete nadále využít mých služeb. V ideálním případě by Vás měl architekt provázet až do okamžiku užívání stavby.

© Ing.arch. Barbora Šedová      2012-2018